CookieImg notification

Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Услуги

 

Консултиране
Консултиране

Предлагаме нашата експертиза в областта на ИТ технологиите. Нека заедно изберем търсеното от Вас решение.

Внедряване
Внедряване

Доставка и внедряване на индустриална техника - баркод скенери, етикетни и картови принтери, мобилни компютри.

Поддръжка
Поддръжка

Поддръжка на системи и устройства. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи

Дизайн, планиране и изграждане на комуникационни мрежи: жични мрежи (LAN) и безжични мрежи (WLAN). Локализиране на радио интерференти източници при проблеми с безжичните мрежи.

Wi-Fi survey
Wi-Fi survey

Услугата "оглед с измервания за безжична мрежа" - Wi-Fi Survey , включва събиране на необходимата информация за радиоефира, установяване на ниво сигнал-шум, интерференции, скорост на предаване на данни и др.  Събраната информация заедно с анализа ни - предоставяме на клиента във вид на доклад.

Wi-Fi Survey може да се извършва на различни етапи:

  • преди изграждане на безжична мрежа - планиране;
  • след изгражданена безжична мрежа - за удостоверяване, че критериите за дизайн на мрежата са удовлетворени;
  • регулярни огледи с измервания - когато се налага през определени периоди от време да се правят измервания - динамична среда, нови потребители, промени в средата и други фактори.

Освен Wi-Fi Survey, в допълнение предоставяме и спектрален анализ, който ни дава цялостна картина за радиоефира, натовареността на каналите и установяване на източници на смущения. 

Услугите включват използването на професионални специализирани софтуери и компоненти за събиране на данните.